about cadmhas

Amdanom ni

Gwasanaeth eiriolaeth annibynnol a chyfrinachol sydd yn rhad ac am ddim i ddefnyddwyr gwasanaethau Iechyd Meddwl Pobl Ifanc ac Oedolion.

DARLLEN RHAGOR
support for you

Cymorth i chi

Mae gennym fwy na deng mlynedd o brofiad o gefnogi ein defnyddwyr. Ni fydd ein heiriolwyr yn eich beirniadu nac yn gwneud penderfyniadau ar eich rhan

DARLLEN RHAGOR
support for young people

Pobl Ifanc

Ydych chi’n teimlo’n bryderus neu’n isel? Rydym yn helpu pobl ifanc o oedran ysgol gynradd i 25 oed sy’n byw yn Sir Ddinbych, ynghyd â’u teuluoedd.

DARLLEN RHAGOR
services for professionals

Pobl Broffesiynol

Mae gennym brofiad o weithio’n effeithiol gyda phobl Broffesiynol. Gall ein heiriolwyr gynnig amrywiaeth gyflawn o wasanaethau i'ch cymhorthi chi

DARLLEN RHAGOR
advocacy

Beth yw eiriolaeth?

Ystyr Eiriolaeth yw cymryd camau i helpu pobl i ddweud yr hyn y maen nhw eisiau ei ddweud, diogelu ...
Y Bobl a Gefnogwn

Y Bobl a Gefnogwn

Annibyniaeth Mae ein Eiriolwyr yn annibynnol a byddent yn cynrychioli eich dymuniadau heb eich beirniadu na rhoi eu barn ...