about cadmhas

Amdanom ni

Gwasanaeth eiriolaeth annibynnol a chyfrinachol sydd yn rhad ac am ddim i ddefnyddwyr gwasanaethau Iechyd Meddwl Pobl Ifanc ac Oedolion.

DARLLEN RHAGOR
support for you

Cymorth i chi

Mae gennym fwy na deng mlynedd o brofiad o gefnogi ein defnyddwyr. Ni fydd ein heiriolwyr yn eich beirniadu nac yn gwneud penderfyniadau ar eich rhan

DARLLEN RHAGOR
services for professionals

Pobl Broffesiynol

Mae gennym brofiad o weithio’n effeithiol gyda phobl Broffesiynol. Gall ein heiriolwyr gynnig amrywiaeth gyflawn o wasanaethau i'ch cymhorthi chi

DARLLEN RHAGOR
advocacy

Beth yw eiriolaeth?

Ystyr Eiriolaeth yw cymryd camau i helpu pobl i ddweud yr hyn y maen nhw eisiau ei ddweud, diogelu ...
Y Bobl a Gefnogwn

Y Bobl a Gefnogwn

Annibyniaeth Mae ein Eiriolwyr yn annibynnol a byddent yn cynrychioli eich dymuniadau heb eich beirniadu na rhoi eu barn ...